Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

Resurse umane

LISTA

angajaţilor titulari ai Institutului de Filologie Română

„Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

(anul 2019)

 

Nr.

d. o.

Nume, prenume, titlul știițific

Funcția

Personalul administrativ

1.           

Dr. hab. Corcinschi Nina

Director

2.           

Dr. hab. Mincu Eugenia

Director adjunct interimar

3.           

Dr. Răileanu Viorica

Secretar ştiinţific interimar

Personalul de cercetare

I. Centrul de Lingvistică

4.          

Botnari Liliana

Şef Centrul de Lingvistică interimar

1. Sectorul de gramatică

5.          

Dr. Bărbuţă Ion

Cercetător ştiințific coordonator, responsabil de sector

6.          

Dr. hab.Constantinovici Elena

Cercetător ştiințific principal

7.          

Dr. hab. Ungureanu Elena

Cercetător ştiințific coordonator

8.          

Dr. Cosmescu Alexandru

Cercetător ştiinţific superior

9.          

Dr. hab. Cotelnic Teodor

Consultant ştiinţific

10.         

SÎmboteanu Tatiana

Cercetător ştiințific stagiar

2. Sectorul de lexicologie şi lexicografie

11.         

Dr. Vulpe Ana

Cercetător ştiințific coordonator, responsabil de sector

12.         

Dr. hab. Bahnaru Vasile

Cercetător ştiințific principal

13.         

Dr. Onofraş Maria

Cercetător ştiințific coordonator

14.         

Sclifos Valeriu

Cercetător ştiinţific

15.         

Vrabie Lidia

Cercetător ştiinţific

16.         

Pahomi Tamara

Cercetător ştiinţific

3. Sectorul de istorie a limbii, dialectologie şi onomastică

17.         

Dr. hab. Savin Angela

Cercetător ştiințific principal, responsabil de sector

18.         

Dr. hab. Pavel Vasile

Consultant ştiinţific

19.         

Dr. hab. Eremia Anatol

Consultant ştiințific

20.         

Dr. hab. Gabinschi Marcu

Consultant ştiințific

21.         

Dr. Verebceanu Galaction

Cercetător ştiințific coordonator

22.         

Dr. Colesnic Lidia

Cercettător ştiințific coordonator

23.         

Dr. Negrescu-Babuş Inna

Cercetător ştiințific superior

24.         

Pleşca Ecaterina

Cercetător ştiinţific

II. Centrul de Literatură şi Folclor

25.         

Dr. GÎrlea Olesea

Şef Centrul de Literatură şi Folclor interimar

1. Sectorul de literatură română premodernă şi modernă

26.         

Acad. Cimpoi Mihai

Cercetător ştiințific  principal, responsabil de sector

27.         

Acad. Corbu Haralambie

Consultant ştiințific

28.         

Dr. Caraman Vlad

Cercetător ştiinţific superior

29.         

Korolevski Svetlana

Cercetător ştiinţific

30.         

Luchiancicova Miroslava

Cercet ştiinţific

31.         

Verejanu Dan

Cercetător ştiințific stagiar

32.         

Capulca Viorica

Cercetător ştiințific stagiar

2. Sectorul de Literatură contemporană

33.         

Dr. hab. Ţurcanu Andrei

Cercetător ştiinţific principal, responsabil de sector

34.         

M.c. Bileţchi Nicolae

Consultant ştiințific

35.         

Dr. hab. Burlacu Alexandru

Cercetător ştiințific  principal

36.         

Dr. hab. Ciocanu Ion

Consultant ştiinţific

37.         

Dr. hab. ŞleAhtiţchi Maria

Cercetător ştiințific  coordonator

38.         

Dr. CenuşĂ Felicia

Cercetător ştiințific superior

39.         

Dr. Şimanschi Ludmila

Cercetător ştiințific superior

40.         

Dr. Ivanov Nadejda

Cercetător ştiinţific 

41.         

Răileanu Vitalie

Cercetător ştiinţific

42.         

Petraşcu Eugeniu

Cercetător ştiințific stagiar

3. Sectorul de teorie şi metodologie literară

43.         

Dr. hab. Plămădeală Ion

Cercetător ştiințific principal, responsabil de sector

44.         

Dr. hab. Gavrilov Anatol

Cercetător ştiințific principal

45.         

Dr. hab. Grati Aliona

Cercetător ştiințific principal

46.         

Dr. Apetri Dumitru

Cercetător ştiințific coordonator

47.         

Dr. Cogut Sergiu

Cercetător ştiinţific superior

48.         

Dr. Aniţoi Galina

Cercetător ştiinţific superior

4. Sectorul de folclor

49.         

Dr. Cocieru Mariana

Cercetător ştiinţific superior, responsabil de sector

50.         

Dr. Colac Tudor

Cercetător ştiințific coordonator

51.         

Dr. Buruiană Ion

Cercetător ştiințific superior

52.         

Dr. Filip Iulian

Cercetător ştiinţific superior

53.         

Sofronovici Ştefan

Cercetător ştiinţific

54.         

Popa Pavel

Cercetător ştiinţific

III. Centrul de Terminologie

55.         

Dr. Macovei Dorina

Şef Centrul de Terminologie interimar

1. Sectorul de standardizare şi unificare a terminologiilor tehnico-ştiinţifice

56.         

Dr. hab. Druţă Inga

Cercetător ştiințific principal

57.         

Gorceac Teodora

Cercetător ştiinţific

58.         

Vlas Mariana

Cercetător ştiinţific

59.         

Vieru Lidia

Cercetător ştiinţific

2. Sectorul de cultivare a limbii

60.         

Dr. hab. PÂslaru Vladimir

Cercetător ştiințific coordonator

61.         

IVANOV Constantin

Cercetător ştiințific stagiar

62.         

DIACONU Valeria

Cercetător ştiințific stagiar

       

 

 

   

Noutăți  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Candidat: Miroslava LUCHIANCICOVA. Conducător ştiinţific: acad. Mihai CIMPOI. Consiliul ştiinţific specializat: D 622.01-73. Tema tezei: TRADUCEREA CA PARTE A PROCESULUI LITERAR: „LUCEAFĂRUL” ÎN SPAŢIUL RUS. Specialitatea: 622.01 – Literatura română

Citește mai departe...

Luni, 12 noiembrie 2018, în Sala mică, cu începere de la ora 15.00, va avea loc adunarea cercetătorilor ştiinţifici titulari de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” privind prezentarea proiectelor manageriale de către candidații admiși la funcția de director

Citește mai departe...

Joi, 18 octombrie 2018, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.05. Semiotică; Semantică; Pragmatică (limba română), cu tema Performarea actelor de vorbire în discurs

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015